INTEGRITETSRIKTLINJER

Integritetspolicy

TANGERA Aktiebolag org.nr. 559216-5442

Med dessa integritetsriktlinjer vill TANGERA ge dig information om hur Tangera hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, framförallt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta i samband med att du besöker tangera.se, skriver avtal, gör affärer eller vid andra kontakter med Tangera.

Personuppgiftsansvarig för din personuppgifter

TANGERA AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av TANGERA AB.

Tangeras personuppgiftsansvarig innehar ansvar för att upprätta rutiner och strategier i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, framförallt dataskyddsfordningen GDPR. Detta innefattar att fastställa för vilka ändamål personuppgifter behandlas och genom vilka medel. Har du frågor eller önskar begära ut information, tveka inte att kontakta Tangera.

Kontakt personuppgiftsansvarig:
personuppgiftsansvarig@tangera.se

Nedan kan du läsa vidare om vilken information Tangera behandlar, och hur detta görs. Samt dina rättigheter och hur du ska gå tillväga för att nyttja dem.

Vill du veta mer om GDPR finns mer information här:

För mer detaljerad läsning om GDPR rekommenderar vi:
Datainspektionen – Dataskyddsförordningen GDPR
European Commision – Data protection

För mer detaljerad läsning om cookies rekommenderar vi: 
About Cookies

Vilka personuppgifter registrerar Tangera

I samband med att du besöker tangera.se, skriver avtal, gör affärer eller vid andra kontakter med Tangera kan dina personuppgifter komma att samlas in och registreras. Detta gäller dina personuppgifter såsom ditt namn, mailadress, företag, telefonnummer, arbetsroll, personnummer, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information.

Uppgifterna Tangera samlar in kommer i första hand från dig. Övriga uppgifter om dig kan vara i samband med avtal och kreditupplysning. Tangera strävar alltid efter att de personuppgifter Tangera sparar ska vara korrekta, uppdaterade och relevanta för att bedriva Tangeras verksamhet. Om inte tas personuppgifterna bort.

Tangera registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det kan vara i samband med att du:

 • Är kund, leverantör, samarbetspartner eller intressent i något av våra uppdrag
 • Är i kontakt med Tangera via e-post, telefon, tangera.se eller social media
 • Anmäler dig till nyhetsbrev, seminarium eller evenemang administrerade av Tangera
 • Söker anställning och/eller praktik hos Tangera

Varför registrerar Tangera dina personuppgifter

Tangera använder dina personuppgifter för att:

 • Möjliggöra en god affärsrelation med dig. Detta genom att hantera dina förfrågningar, kommunicera kring gemensamma uppdrag eller uppfyllande av avtal
 • Skicka dig information via e-post och andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier

Ändamål och laglig grund för behandling

Tangera samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning.
Det rör sig om fullgörande av avtal, berättigat intresse, samtycke, rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna behandlas inte för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om vilket ändamål personuppgifterna används för kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Gällande samtycke har Tangera strategi  för att uppdatera samtycke med jämna mellanrum och granskar det regelbundet för att säkerställa att förhållandet, behandlingen och syftet inte har ändrats sedan samtycke gavs.

Ändamålen nedan är exempel för laglig grund:

Fullgörande av avtal

 • Ingå ett avtal med Tangera
 • Utföra avtalade tjänster
 • Hantering av support och andra serviceärenden
 • Kontouppgifter

Berättigat intresse

 • För marknadsföring och profilering
 • För kommunikation av Tangera och Tangeras samarbetspartners erbjudanden
 • För att skicka nyhetsbrev
 • För att utveckla och förbättra Tangera
 • För statistik och analyser

Samtycke

 • För marknadsföring och profilering
 • För kommunikation av Tangera och Tangeras samarbetspartners erbjudanden
 • För att skicka nyhetsbrev
 • För att utveckla och förbättra Tangera
 • För statistik och analyser

Rättslig förpliktelse 

 • Personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering
 • Behandling av personnummer till Skatteverket
 • Ändrade avtalsvillkor

Lagring och lagringstid

Dina personuppgifter bevaras ändast den tid som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet. I marknadsföringssyfte använder Tangera inte information som är äldre än 5 år. Viss information sparas en längre tid då det krävs av lagar som exempelvis bokföringslagen.

All hantering av personuppgifter sker under hög säkerhet och sekretess. Personuppgifterna är enbart tillgängliga för dem inom Tangera som anses behöva dem och detta först efter intern utbildning om GDPR.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt nyttja dina nedan rättigheter utan någon nackdel eller förlust. Önskar du utöva någon av nedan rättigheter eller har vidare frågor tveka inte att kontakta Tangera. Din begäran kommer besvaras inom 1 månad och tilldelas dig i ett format som du kan handha. Vid en begäran från dig behöver Tangera kunna säkerställa att informationen Tangera skickar ut hamnar hos rätt person.

Kontakt personuppgiftsansvarig:
personuppgiftsansvarig@tangera.se

 • Du kan när som på egen begäran till Tangeras personuppgiftsansvarige be om ett registerutdrag för att ta del av Tangeras lagrade personuppgifter om dig. 
 • Du kan när som, på egen begäran till Tangeras personuppgiftsansvarige tacka nej till fortsatt marknadsföringsmaterial, vilket du tidigare godkänt för att kunna ta del av.
 • Du kan när som, på egen begäran till Tangeras personuppgiftsansvarige, begära rättelse av felaktiga uppgifter, vilka Tangera lagrat om dig.
 • Du kan när som, på egen begäran till Tangeras personuppgiftsansvarige, begära att bli borttagen ur Tangeras personregister när uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till syftet för vilka de samlades in.

Säkerhet och överträdelser

På Tangera samlas endast den information som behövs och är tillgänglig endast av de personer som behöver den.

Tangera arbeta aktivt med säkerhet och har aktiva system och strategier för de fall att personuppgifter förloras, stjäls eller avslöjas för obehöriga.

Tangera säkerställer med sina aktiva system och strategier att en eventuell incident utreds och delges tillsynsmyndigheten. Samt att sannolika påföljder och försiktighetsåtgärder vidtas.

Tredje parter och internationell överföring

Om Tangera använder sig av tredje parts personuppgiftbiträden eller gruppföretag som behandlar data för Tangeras vägnar, ser Tangera till att det finns ett skriftligt avtal med varje personuppgiftsbiträde innehållande minimikraven i dataskyddsförordningen.

Tangera har aktiva system och strategier för att säkerställa att uppgifter som tilldelas Tangera genom tredje parter är nyligen erhållna/uppdaterade, relevanta och samtyckta.

Vid arbete med tredje parter dokumenteras processen som bevis på att Tangera utför omfattande företagsbesiktning från tredje parts dataleverantörer.

Om Tangera överför data utanför EU ser vi till att behandlingen sker i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen där de godkända överföringsmekanismerna står listade.

Cookiepolicy

Besökare till tangera.se som använder cookies ska få information om:

 • Att webbplatsen innehåller cookies
 • Vad dessa cookies används till
 • Vem som använder informationen
 • Hur cookies kan undvikas

Besökare till Tangera behöver samtycka till användningen av cookies t.ex. genom sin webbläsares inställningar, men ska även ges möjlighet att vägra cookies.

Cookies på Tangera

På webbplatsen tangera.se används cookies, en textfil som sparas i din dator när du besöker webbplatsen. Detta för att kunna vidareutveckla hemsidan på bästa sätt. Detta gör Tangera med hjälp av Google Analytics som använder cookies för att särskilja besökare. En cookie möjliggör för Tangera att se hur många bom besöker webbplatsen, samt att eventuella inställningar och val du som besökare gör på tangera.se sparas till dig som besökare.

Cookies-filerna sparas på hårddisken på din dator. Du har själv möjlighet att inaktivera cookies i inställningarna för din webläsare. Du kan också radera de cookies som finns sparade på din dator (se hjälpsidorna för din webbläsare för mer information). Om du väljer att inaktivera cookies kan detta hindra dig att få tillgång till vissa funktioner på tangera.se, samt att funktionaliteten av webbplatsens applikationer kan påverkas till det sämre.

För mer detaljerad läsning om cookies rekommenderar vi: 
About Cookies

Tangeras kontaktuppgifter

Har du frågor eller önskar begära ut information, tveka inte att kontakta Tangera.

Kontakt personuppgiftsansvarig:
personuppgiftsansvarig@tangera.se

TANGERA Aktiebolag org.nr. 559216-5442

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Johannesgränd 2
111 30, Stockholm

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS