Utbildning

UTBILDNING

Utbildning

Tangeras utbildningar är lärarledda. Utbildningarna lämpar sig för byggprojekts alla medverkande roller, både till dig som är nybörjare eller mer avancerade användare.

  • BIM-strategi och BIM i byggprocessen
  • Programkunskap för projektering (Revit)
  • Projekteringsmetodik (Revit)
  • Kravhantering
  • Roll- och arbetsbehovsanpassade utbildningar

Utbildningarna är konstruerade till att ge rätt förutsättningar, metodik, verktyg och förståelse för att bedriva, utifrån din roll i projektet, arbetsuppgifter från tidigt skede till färdig byggnad. Detta genom att beröra både metodik, teori och projektering med tillhörande kursmaterial och övningsuppgifter.

Webbutbildning

Tangera håller webbutbildningar, utbildningar som är helt på distans.
Utbildningarna genomförs med lärare där möjlighet för frågor och interaktion ges.

Aktiva webbutbildningar:

  • Autodesk Revit – Teori
  • Autodesk Revit – Projekteringsmetodik grund
  • Autodesk Revit – Familjebyggnation (content)
  • On Demand

Webbutbildning är ett perfekt alternativ när möjligheten att träffas är begränsad. Det digitala rummet utvecklas ständigt och är något som vi på Tangera, likt annan digital utveckling, vill vara i framkant av.
Digitala rum är ett perfekt komplement mot fysiska möten när geografiska förutsättningar, logi, tid eller sjukdom är ett hinder för det fysiska mötet.

VARFÖR TANGERA

Tangeras anställda har alla en historik som utbildare i programvaran Revit, kravhantering, projekteringsmetodik och BIM-strategi. Detta både mot företag och utbildningsväsen. Våra anställda har genomfört verksamhetsutveckling kring BIM mot flertalet aktörer i byggbranschen. Vi är vana att tala inför publik och att hålla workshops.

Inom byggbranschen har Tangeras medarbetare medverkat i BIM-projekt, både som BIM-projektörer, modellansvariga, BIM-ansvariga, BIM-strateg och VDC/BIM-samordnare samt att anställda inom Tangera har medverkat i ledningsgrupp för BIM-utbildningar inom skolväsen.

KONTAKT

Vill du veta mer om Tangeras utbildnings uppbyggnad och hur Tangera kan anpassa en utbildning för dig, din skola, eller företag tveka inte att kontakta oss på Tangera.

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS