Utbildning

UTBILDNING

Webb- och klassrumsutbildningar

Tangeras utbildningar är lärarledda. Utbildningarna lämpar sig för byggprojekts alla medverkande roller, både till dig som är nybörjare eller mer avancerade användare.

Utbildningarna är konstruerade till att ge rätt förutsättningar, metodik, verktyg och förståelse för att bedriva, utifrån din roll i projektet, arbetsuppgifter från tidigt skede till färdig byggnad. Detta genom att beröra både metodik, teori och projektering med tillhörande kursmaterial och övningsuppgifter.

För bokning, frågor och vägledning kontakta oss.

Mail: utbildning@tangera.se
Telefon: 070-950 08 97

Format: Webb- eller klassrumsutbildning
Målgrupp: Nybörjare till avancerad användare
Rekommenderade förkunskaper: Inga
Kurslängd: 6 timmar i virtuellt klassrum. Med raster totalt 7,5 timme 09:00-16:30
Pris: 4000 kr exkl. moms/deltagare
Paketpris: 6000 kr exkl. moms/deltagare inkluderar kurs: ”Projekteringsmetodik grund”
eller kurs ”Familjebyggnation”
Utbildningsformat: Lärarledd teorigenomgång med möjlighet till frågor och interaktion
Kursmaterial: Kursdokumentation ingår
Teknisk utrustning och programvara: Dator och gällande mjukvarulicens

Efter avslutad kurs kommer du som deltagare inneha teoretisk kunskap om hur Revit fungerar. Hur de olika funktionerna i Revit är sammankopplade och integrerar med varandra. 

Kursinnehåll:
BIM i byggprocessen
Vad är Autodesk Revit
Gränssnitt – navigering och verktyg
2D/3D-Projektering – vyer, listor och ritning
Objektshierarki – kategori, familj, typ och instans
Parametrar – project, shared, global och system
Familjer – projekt och systemfamiljer
Collaboration – centralfil och worksets
Revitprojektering – roller, skeden och BIM-krav

Format: Webb- eller klassrumsutbildning
Målgrupp: Nybörjare till medelanvändare
Rekommenderade förkunskaper: Tangeras kurs: ”Teori”
Kurslängd: 6 timmar i virtuellt klassrum. Med raster totalt 7,5 timmar 09:00-16:30
Pris: 4000 kr exkl. moms/deltagare
Paketpris: 6000 kr exkl. moms/deltagare Inkluderar kurs: ”Teori”
Utbildningsformat: Lärarledd praktisk genomgång inkluderat övningar och möjlighet till frågor och interaktion
Kursmaterial: Kursdokumentation samt övningsfiler ingår
Teknisk utrustning och programvara:Dator och gällande mjukvarulicens

Utifrån konkreta metodikexempel ger kursen trygghet och färdighet för att på en grundläggande nivå hantera Revit för 2D, 3D och BIM-projektering gällande metodik och gestaltning. 

Kursinnehåll:
2D/3D-objekt – projekteringsmetodik och hantering
Modifieringsverktyg – för 2D och 3D
Properties – instans och typ-parametrar
Project Browser – struktur för modellfilen
Skapa systemfamiljer och ladda in projektfamiljer
Hantera och skapa vyer, schedules och sheets
Hantera grafisk representation, templates och filter
Hantera parametrar med grafik och informationslistor
Collaboration – centralfil och worksets
Tips och trix för en effektiv projektering

Format: Webb- eller klassrumsutbildning
Målgrupp: Medel till avancerad användare
Rekommenderade förkunskaper: Tangeras kurs: ”Teori”
Kurslängd: 6 timmar i virtuellt klassrum. Med raster totalt 7,5 timmar 09:00-16:30
Pris: 4000 kr exkl. moms/deltagare
Paketpris: 6000 kr exkl. moms/deltagare Inkluderar kurs: ”Teori”
Utbildningsformat: Lärarledd praktisk genomgång inkluderat övningar och möjlighet till frågor och interaktion
Kursmaterial: Kursdokumentation samt övningsfiler ingår
Teknisk utrustning och programvara:Dator och gällande mjukvarulicens

Efter avslutad kurs kommer du som deltagare inneha praktisk och teoretisk kunskap för att skapa och hantera projektfamiljer i Revit. 

Kursinnehåll:
Template – struktur, funktion och integration
Namngivning – struktur och påverkan
Nollpunkt (origo) – placeringsfunktioner
Location lines – struktur och funktion
Måttsättning – låsta, stretchbara och bestämda mått
Material och object styles – grafisk representation
Typer – förbestämda typer för projekten
Funktioner – skapa valbarhet för projektet
Detaljnivå – anpassning för att fungera i olika skeden
Parametrisk styrning – formler och integrationer
Projekt/shared-parametar -teori och praktik
Littera – skapa, hantera och redovisa data

Format: Webb- eller klassrumsutbildning
Målgrupp: Projekteringsgrupp, företag, modellansvariga, BIM-ansvariga och samordnare
Rekommenderade förkunskaper: 
Kurslängd: 
Pris: Offert
Utbildningsformat: Lärarledd genomgång med möjlighet till frågor och interaktion
Kursmaterial: 
Teknisk utrustning och programvara: 

Utbildnings exempel:

Projektstart – Sammansättning och metodikupplägg
Koordinat- och höjdsystem – Sätta samman, importera och exportera
Design options – Skapa, hantera och redovisa alternativlösningar
Area – Skapa, hantera och redovisa ytor och area via vyer och schedules
Uppställningar – Skapa, hantera och redovisa projektets uppställningar med vyer, ritningar, listor och litteran.
Parametrar och littera – Hantera och redovisa BIM-data
Vyinställningar – Skapa, hantera, strukturera och redovisa vyer, ritningar och schedules med stöd av templates, filter och parametrar.
Länka och exportera – Hantera och redovisa underlag korrekt
Familjer (content) – Avancerad familjebyggnation
Egna önskemål – Kontakta oss. Vi löser det mesta och har också bra samarbetspartners inom flertalet områden.

VARFÖR TANGERA

Tangeras anställda har alla en historik som utbildare i programvaran Revit, kravhantering, projekteringsmetodik och BIM-strategi. Detta både mot företag och utbildningsväsen. Våra anställda har genomfört verksamhetsutveckling kring BIM mot flertalet aktörer i byggbranschen. Vi är vana att tala inför publik och att hålla workshops.

Inom byggbranschen har Tangeras medarbetare medverkat i BIM-projekt, både som BIM-projektörer, modellansvariga, BIM-ansvariga, BIM-strateg och VDC/BIM-samordnare samt att anställda inom Tangera har medverkat i ledningsgrupp för BIM-utbildningar inom skolväsen.

KONTAKT

Vill du veta mer om Tangeras utbildnings uppbyggnad och hur Tangera kan anpassa en utbildning för dig, din skola, eller företag tveka inte att kontakta oss på Tangera.

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Johannesgränd 2
111 30, Stockholm

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS