Miljö och hållbarhet

samordnare_bim

Vi tar ansvar

På Tangera lägger vi stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor. Vi vill bidra till ett mer klimatsmart samhälle där människan, processer och byggnaders livscykel står i fokus. Vi tar ansvar för ett samspelt miljö- och hållbarhetsengagemang tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vår målsättning är att möta byggbranschens höga krav på kvalitet och smarta lösningar samt marknadens efterfrågan på god arkitektur och design.

Därav ser vi på Tangera att vårt arbete med miljö och hållbarhet är en nödvändighet för att framgångsrikt möta och utveckla våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och omvärld. Lösningar ska framställas och levereras med minimalt avtryck på miljön och samtidigt vara effektiva nu och i framtiden.

Ett långsiktigt arbete

Vårt sätt att arbeta med miljö och hållbarhet innefattar alltifrån hur vi utformar, utvecklar och levererar våra lösningar till hur vi bedömer risker och möjligheter. Vilket även innefattar hur vi engagerar medarbetare, kunder, samarbetspartners och omvärld.

Ambitionen är att växa på marknaden utan att negativt påverka kundnöjdhet och aldrig gå emot Tangeras satta miljö- och hållbarhetsmål. Att ständigt förbättra vårt arbete med miljö och hållbarhet utifrån ett långsiktigt arbete och agera då behov uppstår.

kravtolkare_bim

Vill ni veta mer om hur vi arbetar hållbart

Vill du veta mer om Tangera, hur vi arbetar med miljö och hållbarhet. Tveka inte att kontakta oss på Tangera.