Verksamhetsutveckling

verksamhetsutveckling

Vi utvecklar er verksamhet mot Revit och BIM

Ta kontroll över och leverera kvalitativa digitala BIM-leveranser till medverkande aktörer i era projekt. Att kunna påverka, anpassa och erbjuda det lilla extra enligt era kunders och branschens önskemål.
Detta gör er mer konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden.

En verksamhetsutveckling för att ta kontroll över och leverera kvalitativa BIM-leveranser kräver rätt verktyg, metodik, organisation samt kunskap om vad era beställare och branschen efterfrågar. Vilket behöver anpassas mot ditt företags affärs- och utvecklingsmål.

Tillsammans skapar vi en tydlig målbild för vilka ni som företag vill vara på marknaden. Tillsammans kartlägger vi vart ni befinner er nu, och hur ni kan ta er i mål.

Utifrån Tangeras kartläggning skapar vi en tidsplan anpassad för er verksamhetsutveckling mot de projekt ni bedriver gällande er organisation, personal, programvaror och projektgenomförande.

Verksamhetsutveckling

Efter en genomförd verksamhetsutveckling ser Tangera att ni har följande på plats:

  • Kontorsmanual för BIM-projektering.
  • Strategi för anbud, kravställningar och samordning.
  • Roll- och arbetsbeskrivningar anpassade för BIM-projektering.
  • Utbildad personal i BIM utifrån era roll- och arbetsbeskrivningars ansvarsområden och behov.
  • Utbildad personal i Revit utifrån era roll- och arbetsbeskrivningars ansvarsområden och behov.
  • Metodblad för Revitprojektering.
  • Mallar för interna och externa projektavstämningar.
  • Mappstruktur anpassad för BIM-projektering.
  • Kontors och projekteringsanpassat Revit-content.
  • Kontors och svenskanpassad Revit template för projektering i alla skeden.
webbutbildning-autodesk-revit

Webb- och klassrumsutbildningar

Tangera erbjuder lärarledda utbildningar i Revit och generellt om BIM på plats hos er eller via webb.
Våra utbildningar lämpar sig och kan anpassas till era anställdas olika roller och expertis.

Våra utbildningar konstrueras till att ge rätt förutsättningar, metodik, verktyg och förståelse för att bedriva, utifrån din roll i projektet, projektering från tidigt skede till färdig byggnad. Detta genom att beröra både metodik, teori och projektering med tillhörande kursmaterial och övningsuppgifter.

Vi erbjuder både grundkurser och ämnesspecifika kurser i Revits samtliga projekteringsmoment och kringliggande funktioner och addins.

Vid en kontorsutveckling sätter vi tillsammans med er upp en skräddarsydd utbildningsplan med kurser vilka metodiskt går igenom projektering inom era affärsområden. Utbildningarna kan med fördel göras i för er framtagen Revit-template och tillhörande content.

För mer information och vägledning kontakta oss!

Vill ni veta mer om verksamhetsutveckling?

Vill du veta mer om Tangera, hur vi kan anpassa våra tjänster för dig, ditt företag eller skola tveka inte att kontakta oss på Tangera.