Verksamhetsutveckling

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ta kontroll över och leverera kvalitativa digitala BIM-leveranser till medverkande aktörer i era projekt. Att kunna påverka, anpassa och erbjuda det lilla extra enligt era kunders och branschens önskemål. Detta gör er mer konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden.

En verksamhetsutveckling för att ta kontroll över och leverera kvalitativa BIM-leveranser kräver rätt verktyg, metodik, organisation samt kunskap om vad era kunder och branschen efterfrågar. Vilket behöver anpassas mot ditt företags affärs- och utvecklingsmål.

Tillsammans skapar vi en tydlig målbild för vilka ni som företag vill vara på marknaden.
Tillsammans kartlägger vi vart ni befinner er nu, och hur ni kan ta er i mål.

Utifrån Tangeras kartläggning skapar vi en tidsplan anpassad för er verksamhetsutveckling mot de projekt ni bedriver gällande er organisation, personal, programvaror och projektgenomförande.

Verksamhetsutveckling innefattar

Efter en genomförd verksamhetsutveckling ser Tangera att ni har följande på plats:

  • Kontorsmanual för BIM-projektering
  • Strategi för anbud, kravställningar och samordning
  • Roll- och arbetsbeskrivningar anpassade för BIM-projektering
  • Utbildad personal i BIM utifrån era roll- och arbetsbeskrivningars ansvarsområden och behov
  • Utbildad personal i Revit utifrån era roll- och arbetsbeskrivningars ansvarsområden och behov
  • Metodblad anpassade för er mot byggprocessens olika skeden och affärsområden
  • Mallar för interna och externa projektavstämningar
  • Mappstruktur anpassad för BIM-projektering

VARFÖR TANGERA

Tangeras anställda har alla en historik som utbildare i programvaran Revit, kravhantering, projekteringsmetodik och BIM-strategi. Detta både mot företag och utbildningsväsen. Våra anställda har genomfört verksamhetsutveckling kring BIM mot flertalet aktörer i byggbranschen. Vi är vana att tala inför publik och att hålla workshops.

Inom byggbranschen har Tangeras medarbetare medverkat i BIM-projekt, både som BIM-projektörer, modellansvariga, BIM-ansvariga, BIM-strateg och VDC/BIM-samordnare samt att anställda inom Tangera har medverkat i ledningsgrupp för BIM-utbildningar inom skolväsen.

KONTAKT

Vill du veta mer om vinsten med en strukturerad BIM-verksamhet, hur vi kan anpassa och genomföra en verksamhetsutveckling för ditt företag, tveka inte att kontakta oss på Tangera.

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Johannesgränd 2
111 30, Stockholm

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS