Projekteringstjänster

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

Står du inför en BIM-projektering med ställda krav på de digitala leveranserna,
vill du ha mer tid för design och planering eller behöver du förstärkning?

Vi erbjuder projekteringstjänster för byggprocessens samtliga skeden och affärsområden.
Vi erbjuder dig den kompetens som behövs.

På Tangera arbetar vi med kvalitativ projekteringsmetodik. Det vi tar oss an och levererar ska vara hållbart och kvalitetssäkrat mot de aktörer ni arbetar och levererar BIM-leveranser mot.

Som BIM-projektör skapar vi de handlingar och BIM-modeller ni behöver leverera. Detta utifrån de krav och den tidsplan som åligger projektet. Tangeras projektering följer en kvalitativ metodik anpassad mot BH90 och svensk praxis. Våra leveranser speglar det skede och det affärsområde vilket ert/era projekt befinner sig i. Har ni egen framtagen BIM-projekteringsmetodik följer vi självklart denna.

Som modellansvarig tar vi ansvar för att er/era BIM-modeller får en projekterings- och granskningsmetodik vilken följer de krav som åligger projektet och att BIM-modellen anpassas för samordning och leverans mot projektets övriga aktörer.  Detta innefattar kvalitativa interna avstämningar med projektets medverkande samt framtagande och utbildning av den metodik som behövs för projektets genomförande.

Behöver ert företag eller projekt anpassade BIM-objekt (familjer). Tangera skapar BIM-objekt (familjer) anpassade för era arbetsflöden och projektkrav. Grafik, information och användarvänlighet anpassas för er projekteringsmetodik och mot byggprocessens skeden samt svensk praxis.

Som BIM-ansvarig tar Tangera rollen som övergripande intern BIM-ansvarig i er organisation. Tillsammans med er ledningsgrupp, ansvariga, handläggare, modellansvariga och projektörer kartlägger Tangera ert nuläge gällande utveckling och projektgenomförande. Utifrån kartläggningen skapar vi de interna rutiner och den utvecklingsplan som ert företag behöver för att ta er, era affärer och era BIM-projekt till nya höjder.

Som VDC/BIM-samordnare representerar vi ert företag på VDC/BIM-samordningsmöten, antingen själva eller tillsammans med er. På mötena identifierar, framför och argumenterar vi kring krav, metodik och digitala leveranser utifrån ert företags och projektets bästa. Efter VDC/BIM-samordningsmötena går vi tillsammans igenom era nästa steg, ansvar och behov.

Har ni fått BIM-krav i ert projekt men inte riktigt förstår dess innebörd eller påverkan gällande era digitala BIM-leveranser för projekte? Eller anser ni att BIM-kraven för ert projekt är fel eller undermåliga? Med stöd av Tangera så reder vi ut BIM-kraven tillsammans, för dialog mot er kravställare samt ser över hur kraven påverkar er verksamhet i form av tidsplanering och utvecklingsbehov.

Behöver er organisation i form av beställare, samordnare eller entreprenad BIM-krav för att säkerställa kvalitativa digitala BIM-leveranser, anpassade mot byggprocessens skeden, affärsområden och medverkande aktörer? Tillsammans skräddarsyr vi BIM-krav för er organisations mål gällande kvalitetshöjning, kostnadsbesparing och effektivisering.

VARFÖR TANGERA

Tangeras anställda har alla en historik som utbildare i programvaran Revit, kravhantering, projekteringsmetodik och BIM-strategi. Detta både mot företag och utbildningsväsen. Våra anställda har genomfört verksamhetsutveckling kring BIM mot flertalet aktörer i byggbranschen. Vi är vana att tala inför publik och att hålla workshops.

Inom byggbranschen har Tangeras medarbetare medverkat i BIM-projekt, både som BIM-projektörer, modellansvariga, BIM-ansvariga, BIM-strateg och VDC/BIM-samordnare samt att anställda inom Tangera har medverkat i ledningsgrupp för BIM-utbildningar inom skolväsen.

Vill du veta mer om Tangeras projekteringstjänster och hur Tangera kan anpassa sina tjänster för dig, ditt företag eller skola tveka inte att kontakta oss på Tangera.

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Johannesgränd 2
111 30, Stockholm

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS