MILJÖ OCH HÅLLBARHET

På Tangera lägger vi stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor. Vi vill bidra till ett mer klimatsmart samhälle där människan, processer och byggnaders livscykel står i fokus. Vi tar ansvar för ett samspelt miljö- och hållbarhetsengagemang tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vår målsättning är att möta byggbranschens höga krav på kvalitet och smarta lösningar samt marknadens efterfrågan på god arkitektur och design.

Därav ser vi på Tangera att vårt arbete med miljö och hållbarhet är en nödvändighet för att framgångsrikt möta och utveckla våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och omvärld. Lösningar ska framställas och levereras med minimalt avtryck på miljön och samtidigt vara effektiva nu och i framtiden.

Vårt sätt att arbeta med miljö och hållbarhet innefattar alltifrån hur vi utformar, utvecklar och levererar våra lösningar till hur vi bedömer risker och möjligheter. Vilket även innefattar hur vi engagerar medarbetare, kunder, samarbetspartners och omvärld.

Ambitionen är att växa på marknaden utan att negativt påverka kundnöjdhet och aldrig gå emot Tangeras satta miljö- och hållbarhetsmål. Att ständigt förbättra vårt arbete med miljö och hållbarhet utifrån ett långsiktigt arbete och agera då behov uppstår.

Nedan fokusområden sätter våra prioriteringar med miljö och hållbarhetsfrågor i närtid:

  • God arbetsmiljö – Jämställt, säkert och rättvist med utrymme att utvecklas, påverka och bli sedd
  • Bra arbetsvillkor – Respekt och strategiskt arbete för samspel mellan arbete, hälsa, tro och privatliv
  • Transport – Eftersträva minsta möjliga klimatpåverkan med motion och kollektiva färdmedel
  • Digitalisering – Nyttja digitala verktyg, videokonferens och E-post för minskad transport och materialkonsumtion
  • Ansvarsfulla inköp – Urval och granskning av leverantörer med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund
  • Ansvarsfulla affärer – I samförstånd med kunder, samarbetspartners och leverantörer verka för ett insiktsfullt förebyggande miljö- och hållbarhetsarbete
  • Resursanvändning – Hållbara materialval vilka vi kan återvinna och källsortera

VARFÖR TANGERA

Tangeras anställda har alla en historik som utbildare i programvaran Revit, kravhantering, projekteringsmetodik och BIM-strategi. Detta både mot företag och utbildningsväsen. Våra anställda har genomfört verksamhetsutveckling kring BIM mot flertalet aktörer i byggbranschen. Vi är vana att tala inför publik och att hålla workshops.

Inom byggbranschen har Tangeras medarbetare medverkat i BIM-projekt, både som BIM-projektörer, modellansvariga, BIM-ansvariga, BIM-strateg och VDC/BIM-samordnare samt att anställda inom Tangera har medverkat i ledningsgrupp för BIM-utbildningar inom skolväsen.

KONTAKT

Vill du veta mer om Tangeras miljö och hållbarhetsarbete, hur vi arbetar, vill tipsa oss, eller undrar vad vi kan göra för ditt företag eller skola tveka inte att kontakta oss på Tangera.

Tangera AB
info@tangera.se
+46 (0)79-024 96 18

Johannesgränd 2
111 30, Stockholm

Org.nr. 559216-5442

FÖLJ OSS